رویداد اینوتکس پیچ ۲۰۱۸

بخش رقابت استارتاپی نمایشگاه inotex2018 با عنوان inotexpitch در سال ۱۳۹۷ در ۴ شهر بزرگ ایران برگزار شد.مرحله اولیه این رقابت‌ها، در ۴ شهرایران (تهران، اهواز، شیراز و مشهد) برگزار شده و صاحبان ایده و کسب و کارها پس از داوری اولیه بر روی ایده‌هایشان می‌توانند به مرحله حضوری راه پیدا کنند. تیم‌های راه یافته به مرحله حضوری در هر یک از شهرهای محل برگزاری طی رقابتی استارتاپی فرصت خواهند داشت که ایده یا استارتاپ خود را معرفی کنند.در پایان این رویداد از هر شهر 2 تیم برای حضور در رویداد نهایی تهران که هم‌َزمان با نمایشگاه اصلی برگزار شد انتخاب شدند.