رویداد همیار کنتل

رویداد معرفی محصول شرکت همیار کنتل با حضور ۱۰۰ نفر از مهمانان آن در محل هتل الوند در اسفند ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.