رویداد پردیس سامیت

گردهم‌آیی بزرگ پردیس سامیت که نخستین رویداد با محوریت و موضوع رویدادهای کارآفرینی و استارتاپی است در روز ۸ و ۹ آذرماه ۱۳۹۷ در پارک فناوری پردیس برگزار شد و میزبان ۱۲۰ نفر از افراد این حوزه از سراسر ایران بود.پردیس سامیت مجالی برای گردهم‌آیی فعالان برگزاری رویداد در حوزه کارآفرینی بود تا از چالش‌ها و مشکلات فعلی رویدادهای کارآفرینی بگویند و بشنوند.این رویداد به شبکه‌سازی فعالان استارتاپی سایر شهرها با بنیان‌گذاران رویدادهای کارآفرینی و سایر برگزارکنندگان رویداد در سراسر ایران نیز کمک کرد.پردیس سامیت شامل بخش‌های متنوع و جذابی برای شرکت‌کنندگان بود.سخنرانی در حوزه تبلیغات رویداد، کارگاه‌هایی برای آموزش اصول برگزاری رویداد و بررسی تجارب برگزارکنندگان خارج از کشور و پنل‌هایی حول محور جذب اسپانسر، نقش رسانه‌ها در رویداد، نقش رویدادها در اکوسیستم کارآفرینی و بررسی چالش‌های منتورینگ از بخش‌های این رویداد دو روزه بود. همچنین در پنلی به بررسی علت موفقیت رویدادهای پرمخاطب با حضور بنیان‌گذاران این رویدادها پرداخته شد.در کنار همایش بخش‌های شبکه‌سازی و تعاملی با چاشنی سرگرمی و تفریحی در نظر گرفته شد تا شرکت‌کنندگان در مدت اقامت خود در پارک فناوری پردیس از این فضا و حضور در کنار یکدیگر بیشترین بهره را در راستای شبکه‌سازی ببرند.