توضیحات

طراحی و ساخت غرفه وب سیما

  • نمایشگاه : وب وموبایل
  • سال ساخت : 1396
  • متراژ:28 متر
  • نوع: یک طرف باز
  • موضوع: ساده