غرفه ابرآروان نمایشگاه الکامپ

  • نمایشگاه : الکامپ
  • سال ساخت : 1398
  • متراژ:120 متر
  • نوع: جزیره
  • موضوع: شفافیت