ایمان محمد علی
ایمان محمد علیهم بنیان گذار و مدیر عامل
مهدی برهمندپور
مهدی برهمندپورمشاور خلاقیت
اشکان کلانتری
اشکان کلانتریتیم عملیات